303-447-2074
1107 Pearl Street, Boulder, CO 80302
Mon-Sat: 10am-10pm | Sun: 11am-7pm
My Account

Sztoicizmus - Útmutatás az Érzelmek Kezeléséhez, a Félelem Leküzdéséhez, Valamint a Bölcsesség es a Nyugalom Fejlesztéséhez a Modern Életben (Paperback)

Sztoicizmus - Útmutatás az Érzelmek Kezeléséhez, a Félelem Leküzdéséhez, Valamint a Bölcsesség es a Nyugalom Fejlesztéséhez a Modern Életben By Kevin J. Allen Cover Image
$22.46
If not in stock, we can Special Order from the publisher

Description


Szeretn megtanulni, hogyan kezelje rzelmeit, 's hogyan győzze le a f lelmet 's a szorong st?

Szeretne erős 's rugalmas elm t kifejleszteni?

Szeretn d tudni, hogy a nagy filoz fusok tan t sai seg thetnek-e a napi kih v saidban?

Ezt a k nyvet kereste Olvass tov bb.....

"Sztoicizmus: tmutat az rzelmek kezel's hez, a f lelem lek zd's hez, valamint a b lcsess g 's a nyugalom fejleszt's hez a modern letben" egy olyan k nyv, amely seg t fejleszteni azokat a filoz fiai k szs geket, amelyek sz ks gesek ahhoz, hogy kem nyen 's hat rozottan szemben zzenek az let kih v saival. A nagy sztoikus filoz fusok, p ld ul Marcus Aurelius 's Epictetus tan t sainak felfedez's vel megtanulod, hogyan kezeld az rzelmeket, győzd le a f lelmet, 's hogyan fejleszd a b lcsess get 's a nyugalmat a mindennapi letedben.

A sztoicizmus filoz fi ja azon az elk pzel sen alapul, hogy felelősek vagyunk cselekedeteink rt 's gondolataink rt, 's hogy meg kell tanulnunk ir ny tani rzelmeinket annak rdek ben, hogy er nyesen lj nk. Ezzel a k nyvvel megtanulod gyakorolni a filoz fiai reflexi t, 's erős 's rugalmas elm t fejlesztesz ki, amely k pes kiegyens lyozottan szemben zni az let kih v saival.

A k nyv belsej ben felfedezheti :

  • A sztoicizmus filoz fiai technik i, hogy kem nyen 's hat rozottan n zzenek szembe az let kih v saival.
  • Hogyan lehet erős 's rugalmas elm t kifejleszteni a sztoicizmus gyakorlat val.
  • Hogyan kezelj k az rzelmeket, legyőzz k a f lelmet, 's fejlessz k a b lcsess get 's a nyugalmat a modern letben.
  • Fedezze fel olyan nagy sztoikus filoz fusok tan t sait, mint Marcus Aurelius 's Epictetus, 's fedezze fel, hogyan alkalmazhatja őket mindennapi let ben.
  • Megtanulod gyakorolni a filoz fiai reflexi t, 's erős 's rugalmas elm t fogsz kifejleszteni.
  • Megtanulod ir ny tani az rzelmeidet, 's er nyesen lni a sztoicizmus filoz fi j val.
  • Derűt 's belső b k t fogsz tapasztalni a k nyv gyakorlati 's alkalmazhat tan t saival.

Ha az rzelmek kezel's nek m dj t keresi, legyőzi a f lelmet, 's b lcsess get 's nyugalmat fejleszt az let ben, ez a sztoicizmusr l sz l k nyv t k letes az n sz m ra.

Ne v rjon tov bb, "V S ROLJON MA KATTINT SSAL", 's kezdje el tj t a b lcsess g 's a nyugalom fel

Product Details
ISBN: 9798215590386
Publisher: Kevin J. Allen
Publication Date: January 9th, 2023
Pages: 158
Language: Hungarian
303-447-2074
1107 Pearl Street, Boulder, Colorado 80302
info@boulderbookstore.com
Mon-Sat: 10am-10pm | Sun: 11am-7pm
Find Us on Kayak Guides